•  
 •  
 •  
 • GM80蓝光
  GM80蓝光

  型号:

  设备参数一:风冷

  设备参数二:600*680*800

  设备参数三:产冰量40KG

 • GM120蓝光
  GM120蓝光

  型号:GM120蓝光

  设备参数一:风冷

  设备参数二:600*680*800

  设备参数三:日产量60KG

 • CL-81A-101A
  CL-81A-101A

  型号:CL-81A-101A

  设备参数一:CL-81A-101A

  设备参数二:CL-81A-101A

  设备参数三:CL-81A-101A

 • CL-350P~1000P
  CL-350P~1000P

  型号:CL-350P~1000P

  设备参数一:日产量158KG-450KG

  设备参数二:储冰量120KG-190KG

  设备参数三:220V*900W-220V*2300W

 • CL-100P
  CL-100P

  型号:CL-100P

  设备参数一:日产量45KG

  设备参数二:储冰量15KG

  设备参数三:220V*300W

 • CL-80PT
  CL-80PT

  型号:CL-80PT

  设备参数一:日产量36KG

  设备参数二:储冰量15KG

  设备参数三:220V*300W

210

售前组

售后组

028-61322295